Cài đặt MiKTeX mới nhất

Sử dụng LaTeX ngày nay phải dùng MiKTeX hoặc TeXLive,
ở đây tôi chỉ nới về MiKTeX mới nhất và chạy chương trình nhanh:
Bước 1. Lấy các tệp cài đặt tôi để trên MediaFire (Nếu có khó khăn thì đăng kí 1 tài khoản của họ)
- Tệp cài đặt chính họ hay để trên mạng, nhưng tôi lấy về đặt tại đây vì thời gian họ sẽ thay đổi cài đặt.
- Tôi mới đưa thêm phương án lấy về không phụ thuộc vào MediaFire.

miktexsetup.exe
hoặc
https://www.mediafire.com/file/mwf9ebh8i0t8i3b/miktexsetup.exe/file

- Tệp các thư viện gói lệnh (Nếu mạng tốt, không gì chuyển nhiều thì lấy trên mạng tự động
nhưng tôi sợ rằng lúc nạp gói lệnh trong quá trình chạy quá lâu và bị ngắt)
Tôi đóng gói thành 5 tệp chạy tệp thứ nhất sẽ gom tất cả gói lệnh vào một thư mục)


miktextm.part1.exe

hoặc
https://www.mediafire.com/file/le1xqrjl9unh7qa/miktextm.part1.exe/file

miktextm.part2.rar
hoặc
https://www.mediafire.com/file/i5uniy664hf9v6b/miktextm.part2.rar/file

miktextm.part3.rar
hoặc
https://www.mediafire.com/file/tgxa6f6ch2hkc6u/miktextm.part3.rar/file

miktextm.part4.rar
hoặc
https://www.mediafire.com/file/vzvto766pst9ufy/miktextm.part4.rar/file

miktextm.part5.rar
hoặc
https://www.mediafire.com/file/qis3wz8agjbrl48/miktextm.part5.rar/file

Bước 2. Cài đặt
1. Chạy miktexsetup.exe sẽ thiết lập thư mục
~\miktex2020\setup
Chứa hai tệp
basic-miktex-2.9.7351.exe
basic-miktex-2.9.7351-x64.exe
Phụ thuộc máy của bạn 64bit hoặc 32bit.
Bấm phím phải và chọn run as admin....
Xuất hiện gaio diện cài đặt, các bạn chọn yes hoặc next.

Bạn vào từ window xem có
start->miktex 2.9 ->miktex console
là được.

2. Cài đặt thư viện
Chạy miktextm.part1.exe sẽ thiết lập
~\miktex2020\tm\packages
và dồn tất cả các tệp gói lệnh thư viện vào đó
nó tự động nối
miktextm.part2.rar
miktextm.part3.rar
miktextm.part4.rar
miktextm.part5.rar
Ta không phải làm gì cả. cài xong cũng không báo gì cả.

Bước 3. Cấu hình chương trình cơ bản và thư viện
1. Vào chạy chương trình:
start->miktex 2.9 ->miktex console

Hình 1


Chọn ->switch to miktex administrator mode

2. Giao diện đặt cấu hình (Hình 1)

Hình 2


- Giao diện đang ở [Settings]
+ Mặc định thư viện bạn lấy trên mạng.
+ Ta có thư viện trong máy nên chon:

Chọn vào [change] tìm đến thư mục ta để gói lệnh:
Máy của tôi để ở ổ E:, gói lệnh đã chứa trong đường dẫn này rồi (Hình 2).

o ask me để khi nạp gói lệnh máy sẽ hỏi lại bạn.

- trong [Settings] chọn tab [Directories]
Thấy toàn bộ thư mục thư viện kể cả MiKTeX cơ sở và của ta làm như (Hình 3)
Hình 3

3. Giao diện [packages]
+ có thể đặt lại đường dẫn đến thư viện ở đây (Hình 4)
Hình 4

+ tìm một gói lệnh đánh vào ô trắng ví dụ vntex
+ Bảng ở dưới có tên gói lệnh; vị trí đặt trong MiKTeX; độ lơn Byte;
ngày đóng gói; nếu cài để sử dụng rồi thì có ngày tháng.
+ Nên cài gói dấu tiếng Việt (các gói lệnh khác tương tự) nhưng khi chạy cần
gói lệnh nó sẽ hỏi và ta nhấn nút [istall] không phải làm như ở đây.
+ chọn vào gói lệnh cần cài và nhấn [+] là nạp; [-] là loại khỏi hệ thống (nhưng không xóa).

4. Giáo diện [updates]
Máy có nối mạng, MiKTeX kiểm tra các gói lệnh nào mới được cập nhật và lấy về cho bạn.
Hình 5

5. Khởi động lại máy, sử dụng tự động từ các chương trình soạn thảo.

Bình luận

Lời bình luận ẩn

Hồ sơ

vietex

Author:vietex
Liên lạc với tôi:
Email: nvvietex@gmail.com
Phone: 0989061951

Bài viết mới
Lời bình luận mới
Lưu trữ hàng tháng
Thể loại
Khuôn tìm kiếm
Hiển thị RSS Link
Link
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này

QR code
QR